Test- en demonstratieprojecten maart 2023

EFRO Oost zoekt bedrijven die willen bijdragen aan een slimme en duurzame economische ontwikkeling van de regio. Doel is om met test- of demonstratieprojecten (TRL 6-8) te zorgen voor een versnelde marktintroductie van producten of diensten.

Openstelling

Status:  open
Wanneer: vanaf 1 maart 9.00 uur kunt u subsidie aanvragen voor test- of demonstratieprojecten.
Voor wie: samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemingen, of van mkb-ondernemingen met grootbedrijven en/of kennisinstellingen. 

De regeling sluit formeel op 28 februari 2024 (of eerder als het het beschikbare budget is uitgeput)

Beschikbaar budget

Voor deze openstelling is in Gelderland en Overijssel een bedrag van €11 miljoen  (€ 8,25 en €2,8 miljoen Rijksbijdrage) beschikbaar. De beschikbare middelen worden verdeeld volgens het first come first serve principe.

Hier is binnenkort te vinden of er nog middelen beschikbaar zijn.

Meer informatie over deze subsidie

    Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland

    Het Programma EFRO 2021 -2027  Oost-Nederland is net als OP-Oost 2014-2020 een innovatie- en samenwerkingsprogramma gericht op het MKB. Het versterkt de innovatiekracht in de regio en daarmee het verdienvermogen van het Oost-Nederlandse bedrijfsleven. Daarnaast draagt het bij aan oplossingen in de energietransitie.

    Hier vindt u meer informatie over het Programma EFRO 2021-2027 en de Regionale Innovatie Strategie voor Oost Nederland (RIS) en de crossovers