Test- en demonstratieprojecten maart 2023

EFRO Oost zoekt bedrijven die willen bijdragen aan een slimme en duurzame economische ontwikkeling van de regio. Doel is om met test- of demonstratieprojecten (TRL 6-8) te zorgen voor een versnelde marktintroductie van producten of diensten.

Openstelling

Status:  open
Wanneer: vanaf 1 maart 9.00 uur kunt u subsidie aanvragen voor test- of demonstratieprojecten.
Voor wie: samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemingen, of van mkb-ondernemingen met grootbedrijven en/of kennisinstellingen. 

De regeling sluit formeel op 28 februari 2024 (of eerder als het het beschikbare budget is uitgeput)

Beschikbaar budget

Voor deze openstelling is in Gelderland en Overijssel een bedrag van €11 miljoen  (€ 8,25 en €2,8 miljoen Rijksbijdrage) beschikbaar. De beschikbare middelen worden verdeeld volgens het first come first serve principe.

Meer informatie over deze subsidie

    Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland

    Het Programma EFRO 2021 -2027  Oost-Nederland is net als OP-Oost 2014-2020 een innovatie- en samenwerkingsprogramma gericht op het MKB. Het versterkt de innovatiekracht in de regio en daarmee het verdienvermogen van het Oost-Nederlandse bedrijfsleven. Daarnaast draagt het bij aan oplossingen in de energietransitie.

    Hier vindt u meer informatie over het Programma EFRO 2021-2027 en de Regionale Innovatie Strategie voor Oost Nederland (RIS) en de crossovers