Duim omhoog voor innovatief hand-exoskelet

Het hand-exoskelet helpt mensen die hun hand niet goed kunnen gebruiken bij het vastpakken en loslaten van voorwerpen en om de functie van de hand te herstellen.
Gepubliceerd op: 16-november-2023

De partners in het project Thumbs up! hebben met succes een aanvraag ingediend voor de regeling ”Innovatieprojecten” van Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in Oost-Nederland. Binnen het project wordt de grijpfunctie van mensen met handproblemen verbeterd door een innovatieve robothand (handexoskelet).

Betaalbaar, lichtgewicht en gebruiksvriendelijk

Het innovatieve handexoskelet ‘T-GRIP’ ondersteunt de lateraalgreep, om te herstellen voor veel dwarslaesiepatiënten. T-GRIP beweegt hierbij de duim van de gebruiker met behulp van dwarslaesiepatiënten de meest waardevolle greep om de functie van de hand te herstellen. Hierbij beweegt de duim van de gebruiker met behulp van een kleine aandrijver (actuator) die aan de hand is bevestigd. Het ondersteunt daar waar nodig, maar laat de hand vrij laat waar het kan. Hierdoor kan iemand met bijvoorbeeld een hoge dwarslaesie voorwerpen vastpakken en loslaten waarbij de tastzin behouden blijft. Ten opzichte van bestaande oplossingen onderscheidt dit handexoskelet zich straks als een betaalbaar, lichtgewicht, gebruiksvriendelijk en een op maat gemaakt product.  

Samenwerking

In het project werken de mkb-bedrijven Roessingh Research and Development (Enschede), Hankamp Rehab (Enschede) samen met de Universiteit Twente (Enschede) en Roessingh Centrum voor Revalidatie (Enschede) aan de doorontwikkeling tot  een betaalbaar goedgekeurd en werkend prototype en marktklaar product met daarbij een passend verdienmodel.
Het consortium ontvangt een totaal subsidiebedrag van bijna € 500.00 van Europa, het Rijk en de provincie Overijssel. De totale kosten van het project bedragen ruim € 1.000.000.

EFRO Oost 2021-2027

Het programma EFRO Oost 2021-2027 versterkt de innovatiekracht in de regio en daarmee het verdienvermogen van het Oost-Nederlandse bedrijfsleven. Daarnaast draagt het bij aan oplossingen in de energietransitie. De subsidieregeling voor ”Innovatieprojecten”  is bedoeld voor marktgerichte innovaties waarbij mkb-bedrijven met elkaar, met grootbedrijf en/of kennisinstellingen samenwerken. Het stadium van de innovatie bevindt zich binnen de ontwikkelings- (TRL 4) en demonstratiefase (TRL 7-8).