De uitvoering van uw EFRO-project

Na de subsidieverlening (beschikking) gaat u kosten maken en wilt u deze declareren. Ook wil EFRO Oost op de hoogte blijven van de uitvoering en voortgang van uw project. Hiervoor dient u voortgangs- en eindrapportages in.
Toetsenbord

Declareren, rapporteren en communiceren

Eindrapportage

Rapporteren over de afronding van uw project (volgt)

Communicatieverplichting