Europese bijdrage voor vier duurzame innovaties in Oost-Nederland

Het betaalbaar verduurzamen van bestaande appartementenbouw, biologisch afbreekbaar piepschuim, digitale hulp bij zelfstandige dagindeling voor cliënten in de zorg én een beter verblijf voor proefdieren.
Huis in gras
Gepubliceerd op: 28-maart-2024

Voor deze vier duurzame innovaties is met succes subsidie aangevraagd bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

De Europese Unie, de provincies Overijsel en Gelderland en het Rijk stellen hiervoor bijna € 3,2 miljoen beschikbaar. Inclusief de bijdrage van de 19 projectpartners gaat het om een investering van ruim € 6,6 miljoen in de economie van Oost Nederland. In al deze projecten wordt samengewerkt tussen mkb-ers, grootbedrijven en/of kennisinstellingen.

Bestaande appartementenbouw betaalbaar verduurzamen

De partners in het project TriWaSol leveren een bijdrage aan het klimaatbestendig en aardgasvrij maken van bestaande appartementsgebouwen. De aanpak richt zich op technische aspecten zoals hittestress, geluidsoverlast van apparatuur én overlast van overtollig regenwater in een stedelijke omgeving. Het doel is een efficiënt gebruik van energie en het vergroten van de leefbaarheid.  In het project werken drie bedrijven, een woningcorporatie en de Universiteit Twente samen om de aanpak te demonstreren in een bewoond appartementsgebouw. Het consortium bestaat uit Ulamo (Ulft), Orange Water Works (Hengelo Ov) Wonion (Ulft) Boonstoppel Engineering (Alblasserdam) en Universiteit Twente (Enschede).

Biologisch afbreekbaar piepschuim 

De partners in het project ‘Biologisch Recyclebaar Alternatief voor Verpakken met EPS’ (BRAVE) ontwikkelen een biobased en composteerbaar alternatief voor EPS (piepschuim) verpakkingsmaterialen op basis van zetmeelschuim. Het doel is  verpakkingsmateriaal te ontwikkelen voor producten zwaarder dan 5 kilo. Het materiaal moet vergelijkbare eigenschappen van EPS hebben zoals: dichtheid, veerkracht, trek- en buigsterkte. In de markt ontstaat steeds meer behoefte aan milieuvriendelijker alternatieven. Omdat er wettelijke beperkingen gesteld worden en omdat bedrijven en consumenten geen plastic en piepschuim meer willen ontvangen. Het consortium van het project ‘Biologisch Recyclebaar Alternatief voor Verpakken met EPS’  bestaat uit PaperFoam (Barneveld) Innograaf (Doorn), Thermoware Particle Foam Machinery (Barneveld), Jadima Fijnmetaalbewerking (Ede), Vaventis (Enschede).

Digitale hulp bij zelfstandige dagindeling

Het project ‘Genus Care in VG en GGZ’ is bedoeld voor cliënten in de Zorg voor verstandelijk gehandicapten (VG) en in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) die niet goed kunnen praten of lezen, of die moeite hebben met een tablet of smartphone. Door deze cliënten met behulp van plaatjes een digitaal dagprogramma aan te bieden, weten ze wat ze moeten doen en wanneer de zorgmedewerker komt. Dit vergroot hun zelfstandigheid. Daarnaast kan het systeem zorgmedewerkers vroegtijdig waarschuwen als de cliënten gespannen zijn. Met dit project wordt het systeem getest en verbeterd in zorginstellingen.  Het consortium van  ‘Genus Care in VG en GGZ’  bestaat uit  Zorggroep BOAT B.V. te Meppel, Genus Care (Zwolle), Tico Care (Amstelveen) Zorggroep Vitez (Weiteveen) Meesterwerk (Zwolle).          

Beter verblijf voor proefdieren

In het project 'Efficient Lab Animal moNitorin' (ELAN) wordt een groter en ‘slim’ verblijf ontwikkeld voor laboratorium proefdieren, in het bijzonder ratten. Het doel is natuurlijk gedrag te stimuleren en stress en frustratie bij de dieren te voorkomen. Dit bevordert zowel het dierenwelzijn als de kwaliteit van de meetresultaten. ELAN bestaat uit nieuw te ontwerpen thuiskooien voorzien van camera’s, ultrasone microfoons en andere sensoren. Daarnaast wordt gewerkt aan software met kunstmatige intelligentie voor het verwerken van de data. Het consortium dat bestaat uit vier partners Noldus Information Technology (Wageningen), Uno Life Science (Zevenaar), Brain Builders Intelligence (Bemmel) Radboudumc (Nijmegen).

EFRO Oost 2021-2027

Het programma EFRO Oost 2021-2027 versterkt de duurzame innovatiekracht in de regio en daarmee het verdienvermogen van het Oost-Nederlandse bedrijfsleven. Daarnaast draagt het bij aan oplossingen in de energietransitie. Ook nu kan subsidie aangevraagd worden. Zie: EFRO Oost (efro-oost.eu)