Programma EFRO Oost

Het programma EFRO Oost 2021-2027 versterkt de innovatiekracht in de regio en daarmee het verdienvermogen van het Oost-Nederlandse bedrijfsleven. Daarnaast draagt het bij aan oplossingen in de energietransitie.
hand euro boompje

Kansen voor de regio

Het verschil maken

Van prototype tot product

Zie ook

Focus

De focus op de cross-overs én de noodzakelijke bijdrage aan de energietransitie in Oost-Nederland, is uitgewerkt in twee prioriteiten. Binnen iedere prioriteit staan twee actielijnen centraal.

Prioriteiten en actielijnen

Prioriteit 1.

Prioriteit 2.

Binnen beide prioriteiten staan twee actielijnen centraal:

Beschikbaar budget en programmering

Voor het nieuwe programma stelt de EU € 82 miljoen beschikbaar, het Rijk € 23 miljoen en de provincies Gelderland en Overijssel samen € 21 miljoen. Ook wordt een eigen bijdrage van de projecten verwacht. 

Bedragen in miljoenen € (afgerond)

 EuropaCofinanciering publiekCofinanciering privaat Totaal
Prioriteit 1.552969153
Prioriteit 2.27152264
Totaal824491217
 
Prioriteit 1.
Europa
55
Cofinanciering publiek
29
Cofinanciering privaat 
69
Totaal
153
 
Prioriteit 2.
Europa
27
Cofinanciering publiek
15
Cofinanciering privaat 
22
Totaal
64
 
Totaal
Europa
82
Cofinanciering publiek
44
Cofinanciering privaat 
91
Totaal
217

In de jaren 2022 tot en met 2026 wordt het budget beschikbaar gesteld. Dit door regelmatige openstellingen door de jaren heen. Meer informatie over de geldende openstellingen vindt u onder het tabblad “Aanvragen”.

Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3)  

Oost-Nederland zet in op sterke en innovatieve ondernemers en krachtig MKB. De Regionale Innovatiestrategie geeft aan waar het innovatief vermogen van de regionale economie ligt – de sterktes en kansen – en schetst een duidelijke koers voor de periode tot en met 2027. De RIS3 vormt de basis voor het  Programma EFRO 2021-2027 Oost Nederland. In RIS3 is te lezen wat de kracht van, en de kansen voor de regionale economie van  Oost Nederland zijn én waar die zich bevinden. Met het Programma EFRO 2021-2027 geeft EFRO-Oost uitvoering aan de strategie die volgt uit de RIS3 en worden de kansen verzilverd.