Innovatieve grensoverschrijdende samenwerking van start

Vanaf 15 mei kunnen mkb-ondernemers in Overijssel en Gelderland subsidie ontvangen voor samenwerking met andere (deelnemende) Europese regio’s.
Reizen Europa
Gepubliceerd op: 15-mei-2024

Hiervoor wordt de VInnovate-pilot gelanceerd. Een regeling waarin regio’s gezamenlijk geld steken voor grensoverschrijdende innovatieve projecten. Hiermee wordt de impact van deze projecten vergroot en versneld.

Kleine en middelgrote bedrijven hebben een belangrijke rol in de Europese industrie en concurrentiekracht. Toch is de toegang tot kennis, middelen en financiering voor deze ondernemers niet vanzelfsprekend. Met VInnovate worden ondernemingen uit de aangesloten regio’s hierbij geholpen door kennisdeling, samenwerkingen en subsidies. Het uiteindelijke doel is bij te dragen aan de innovatie van de Europese industrie.

EFRO Oost-bijdrage

Voor VInnovate wordt door Oost-Nederland € 500.000 beschikbaar gesteld uit het EFRO-budget. De middelen worden in een tenderregeling opengesteld van 15 mei  (9.00 uur) tot en met 30 oktober 2024.  Projectpartners uit niet direct betrokken regio’s mogen ook meedoen, alleen met de kanttekening dat er geen subsidie vanuit VInnovate naar deze partners gaat. Na evaluatie van de pilot wordt gekeken naar een eventueel vervolg in 2025.

Thematische keuzes

De regio’s hebben gekozen voor samenwerkingsprojecten rond acht thema’s: bio-economie, efficiënte duurzame productie, hoogwaardige productie via 3D -printen, geavanceerde productie voor energie gerelateerde toepassingen in veeleisende omgevingen, nieuwe nano-producten, kunstmatige intelligentie, slimme gezondheidszorg en gepersonaliseerde geneeskunde, en waterstof. Deze thema’s passen binnen de innovatiestrategie van de deelnemende Vanguard regio’s.

Vanguard Initiatief

Het Vanguard Initiatief is een samenwerking van 38 Europese regio’s, waaronder de regio Oost-Nederland. De samenwerking van deze regio’s is gebaseerd op de mate waarin zij elkaar aanvullen in hun Regionale Innovatie Strategie (RIS) en heeft als doel het stimuleren van industriële innovatie. Met de VInnovate-pilot geeft Vanguard uitvoering aan de wens om een financieringsmechanisme op te richten met eigen middelen van de regio’s. Oost-Nederland is een actieve deelnemer geweest in de ontwikkeling en zal daarom direct profiteren van dit nieuwe financieringsmechanisme.

EFRO Oost

Het Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland (EFRO Oost) is een Europees subsidieprogramma van Gelderland en Overijssel. Het programma richt zich primair op het verstrekken van subsidies aan mkb-ondernemingen waarbij de ontwikkeling en toepassing van innovatie in de regionale economie en in de energietransitie in Oost- Nederland centraal staan.  Met de VInnovate-pilot wordt invulling gegeven aan de wens, zoals opgenomen in het Programma EFRO 2021-2027, om ruimte te bieden aan kansrijke internationale samenwerking. Meer informatie is te vinden op deze website onder het tabblad aanvragen.