Subsidie voor test- en demonstratieprojecten

EFRO Oost zoekt bedrijven in Overijssel en Gelderland die willen bijdragen aan een slimme en duurzame economische ontwikkeling van de regio. Vanaf 1 maart kunnen zij subsidie aanvragen voor demonstratie- of testprojecten.
Hand rijkt uit beeldscherm
Gepubliceerd op: 26-januari-2023

EFRO Oost stelt 11 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in innovatie-, demonstratie-en testprojecten. EFRO Oost wordt gefinancierd door de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Gelderland en Overijssel. 

Innovaties zijn belangrijk voor de concurrentiepositie van bedrijven en daarmee voor de regionale economie. Daarnaast dragen innovaties  bij aan oplossingen voor de grote opgaven van deze tijd. Daarom steunt EFRO Oost bedrijven bij het uitvoeren van innovatieve projecten.

 

Demonstratie en testprojecten maart 2023

Bij deze openstelling gaat het om het demonstreren en testen van nieuwe toepassingen. Denk aan activiteiten in proeftuinen die testmogelijkheden aanbieden en living labs waarbij een prototype wordt gedemonstreerd in een operationele omgeving. Het doel is om met deze projecten te zorgen voor een versnelde marktintroductie van producten of diensten.

Subsidiemogelijkheden

Voor deze tweede openstelling van het programma EFRO Oost is ruim 11 miljoen beschikbaar.  Het minimumbedrag aan subsidie per aanvraag bedraagt € 350.000 en het maximumbedrag bedraagt € 1.000.000.  De subsidie bedraagt maximaal 40% van de projectkosten, voor het mkb is dit maximaal 50%. Een voorstel kan worden ingediend door een samenwerkingsverband van minimaal twee partners, waarvan minimaal 1 mkb’er. Het indienen van subsidieaanvragen is mogelijk vanaf 1 maart 2023 met als uiterste datum 28 februari 2024.  De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Lees meer over deze regeling

Innovatieprojecten 

Naast de openstelling voor demonstratie en testprojecten is het in 2023 ook nog mogelijk om subsidie aan te vragen onder de regeling Innovatieprojecten september 2022. Bij deze projecten gaat het ook om marktgerichte innovatie maar dan in een vroegere fase van de productontwikkeling. Lees meer over deze regeling

Meer informatie

Om alle goede ideeën een kans te geven kan iedereen die belangstelling heeft contact opnemen of een projectideeformulier invullen. Hier vindt u meer informatie over de regeling Test- en demonstratieprojecten maart 2023.

EFRO Oost

Om de regionale economie te versterken ontvangen de Europese lidstaten subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).  Het Programma EFRO 2021 -2027 Oost-Nederland is een innovatie- en samenwerkingsprogramma gericht op het mkb. Het versterkt de innovatiekracht in de regio en daarmee het verdienvermogen van het Oost-Nederlandse bedrijfsleven. EFRO Oost stimuleert innovaties op het gebied van voeding, gezondheid, en het slim gebruik van grondstoffen en digitaliseren van werk- en productieprocessen. Daarnaast draagt het bij aan oplossingen in de energietransitie.