Informatie over het aanvragen van subsidie

Innoveren is teamwork! Wij kijken graag samen met u naar de subsidiemogelijkheden van EFRO Oost en adviseren u bij uw aanvraag. Zoek ons op en maak gebruik van onze adviezen.

Afstemmen, aanvragen en beoordelen

Projectidee

Vraagteken 
 1. Voert u een project in Overijssel of Gelderland uit?
 2. Bekijk eerst de doelstellingen van het EFRO Oost programmaen controleer of de beoogde activiteiten aansluiten. 
 3. Daarna kijkt u welke regelingen wanneer opengesteld zijn en of er nog budget beschikbaar is.
 4. U beschrijft uw plan in het projectideeformulier en stuurt dat naar efro-oost@gelderland.nl 
 5. Bij vragen of twijfels neem  gerust contact met ons op.

 

Aandachtspunten

Uitroepteken
 1.  Werkt u in het project samen met partners? EFRO-aanvragen worden gedaan in een samenwerkingsverband.
 2. Bent u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dit geldt voor alle partners in een samenwerkingsverband.
 3. De ondernemers in het samenwerkingsverband niet in financiële moeilijkheden verkeren.
 4. Het samenwerkingsverband wijst een penvoerder aan die de subsidieaanvraag indient.
 5. De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt zijn nog niet gestart op moment van indienen aanvraag.

 

Definitieve aanvraag

Vouw vliegtuigje

 

 1. U dient uw aanvraag in als er een regeling is opengesteld.
 2. Let op!  E-herkenning is verplicht. Dit kan enkele dagen duren en er zijn kosten aan verbonden.
 3. Een EFRO-subsidie vraagt u aan via het EFRO webportaal. Dit kan alleen in het Nederlands.
 4. Hoe dit webportaal precies werkt leest u in de handleiding webportaal.
 5. In het webportaal vult u alle stappen van de aanvraag in. U voegt de bijlagen bij.
 6. De specifieke voorwaarden per regeling staan in de beleidsregel die van toepassing is. 
 7. In het infoblad over de regeling vindt u de voorwaarden samengevat. 
 8. Gebruik het handboek EFRO voor verduidelijking van de regelgeving en toelichting op de kosten die u kunt opnemen in de aanvraag.
 9. In de lijst met vragen en antwoorden staan ook antwoorden over het aanvragen van de subsidie.

 

Na indiening

Vinkje goedkeuring

 

 1. Uw aanvraag wordt eerst getoetst op compleetheid. Daarbij wordt gecontroleerd of u alle verplichte bijlagen heeft meegestuurd. Hierover ontvangt u bericht via het webportaal.
 2. Aanvragen die compleet zijn, worden financieel-juridisch en inhoudelijk beoordeeld door EFRO Oost.
 3. Uw aanvraag wordt ook voorgelegd aan een externe deskundigencommissie. 
 4. Het oordeel van de deskundigencommissie wordt als advies meegenomen in de besluitvorming.
 5. Na besluitvorming ontvangt u een subsidiebeschikking of een afwijzing.
 6. De provincie Gelderland kan een onderzoek uitvoeren op basis van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob).