Test- en Demonstratieprojecten

EFRO Oost zoekt bedrijven die willen bijdragen aan een slimme en duurzame economische ontwikkeling van de regio. Doel is om met test- of demonstratieprojecten (TRL -niveau 6-8) te zorgen voor een versnelde marktintroductie van producten of diensten.

Status: open
Wanneer:  u kunt u kunt uw aanvraag indienen vanaf 1 maart 2024 tot en met 31 januari 2025 (zolang er budget beschikbaar is). 
Voor wie: samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemingen, of van mkb-ondernemingen met grootbedrijven en/of kennisinstellingen.

Beschikbaar budget 

Voor deze openstelling is voor Gelderland en Overijssel samen een totaalbedrag van ruim €16.5 miljoen beschikbaar (inclusief Rijkscofinanciering). De beschikbare middelen worden verdeeld volgens het first come first serve principe.

Meer informatie over deze subsidie

Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland

Het Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland is een innovatie- en samenwerkingsprogramma gericht op het mkb. Het versterkt de innovatiekracht in de regio en daarmee het verdienvermogen van het Oost-Nederlandse bedrijfsleven. Daarnaast draagt het bij aan oplossingen in de energietransitie.