Innovatieprojecten

Heeft u een slim en of duurzaam idee? Wilt u, daarvoor samen met (andere) mkb-ondernemers, grootbedrijven of kennisinstellingen, werken aan een innovatie binnen TRL-niveau 4-8? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Openstelling

Status: aanvragen kunt u indienen van 1 februari 2024 tot en met 31 januari 2025 (zolang er budget beschikbaar is).
Waarvoor: Algemene innovatieprojecten (prioriteit 1) en Energie Innovatieprojecten (prioriteit 2).
Voor wie:  samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemingen, of van mkb-ondernemingen met grootbedrijven en/of kennisinstellingen.

Beschikbaar budget

Voor deze openstelling was in Gelderland en Overijssel een bedrag van bijna € 33.8 miljoen beschikbaar (inclusief Rijkscofinanciering). De beschikbare middelen zijn verdeeld volgens het first come first serve principe. 

Meer informatie over deze subsidie

Aanvragen

Ga direct naar

Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland

Het Programma EFRO 2021 -2027 Oost-Nederland is een innovatie- en samenwerkingsprogramma gericht op het MKB. Het versterkt de innovatiekracht in de regio en daarmee het verdienvermogen van het Oost-Nederlandse bedrijfsleven. Daarnaast draagt het bij aan oplossingen in de energietransitie. 

Hier vindt u meer informatie over het Programma EFRO 2021-2027 en de Regionale Innovatie Strategie voor Oost Nederland (RIS) en de crossovers