Innovatieprojecten

Heeft u een slim en of duurzaam idee? Wilt u, daarvoor samen met (andere) mkb-ondernemers, grootbedrijven of kennisinstellingen, werken aan een innovatie binnen TRL-niveau 4-8? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Openstelling

Status: aanvragen kunt u indienen van 1 februari 2024 tot en met 31 januari 2025 (zolang er budget beschikbaar is).
Waarvoor: Algemene innovatieprojecten (prioriteit 1) en Energie Innovatieprojecten (prioriteit 2).
Voor wie:  samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemingen, of van mkb-ondernemingen met grootbedrijven en/of kennisinstellingen.

Beschikbaar budget

Voor deze openstelling is voor Gelderland en Overijssel samen een totaalbedrag van € 34 miljoen beschikbaar. De beschikbare middelen worden verdeeld volgens het first come first serve principe first come first serve principe. 

Meer informatie over deze subsidie

Aanvragen

Ga direct naar

Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland

Het Programma EFRO 2021 -2027 Oost-Nederland is een innovatie- en samenwerkingsprogramma gericht op het MKB. Het versterkt de innovatiekracht in de regio en daarmee het verdienvermogen van het Oost-Nederlandse bedrijfsleven. Daarnaast draagt het bij aan oplossingen in de energietransitie. 

Hier vindt u meer informatie over het Programma EFRO 2021-2027 en de Regionale Innovatie Strategie voor Oost Nederland (RIS) en de crossovers