Innovatieprojecten september 2022

Heeft u een slim en of duurzaam idee? Wilt u, daarvoor samen met (andere) mkb-ondernemers, grootbedrijven of kennisinstellingen, werken aan een innovatie binnen TRL-level 4-8? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Openstelling

Status: open
Wanneer: vanaf 15 september 9.00 uur kunt u subsidie aanvragen voor Algemene innovatieprojecten (prioriteit 1.) en Energie Innovatieprojecten (prioriteit 2.)
Voor wie: samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemingen, of van mkb-ondernemingen met grootbedrijven en/of kennisinstellingen.

Beschikbaar budget

Voor deze openstelling is in Gelderland en Overijssel een bedrag van € 15 miljoen beschikbaar. De beschikbare middelen worden verdeeld volgens het first come first serve principe. Hier is  binnenkort te vinden hoeveel budget per provincie en per prioriteit beschikbaar is gesteld en of er nog middelen beschikbaar zijn.

Meer informatie over deze subsidie

U kun subsidie aanvragen voor projecten die passen binnen: 
 • Prioriteit 1: Een slimmer Oost-Nederland
 • Prioriteit 2: Een groener Oost-Nederland
 • Actielijn 1: samenwerking van mkb-bedrijven met elkaar, met grootbedrijf  en/of met kennisinstellingen TRL-fases 4-8. 
 • Staatssteunartikel 25 van de AGVV (verordening 651/2014). 

Hier vindt u meer uitleg over de prioriteiten en actielijnen.

 • De minimale subsidie per project is € 350.000. De maximale subsidie is € 750.000.
 • Het subsidiepercentage is maximaal 40%
 • MKB-ondernemingen kunnen tot maximaal 50% subsidie krijgen.
 • Er is sprake van minimaal drie samenwerkende partners, waarvan minimaal één partner een mkb-onderneming is.

Volledige tekst van de regeling en de voorwaarden (beleidsregel en plafond).

De voorstellen worden beoordeeld door een externe deskundigencommissie. De commissie maakt daarbij gebruik van vastgestelde beoordelingscriteria.  De weging van de criteria kunnen verschillen. Bij deze regeling is de onderstaande weging van toepassing: 

 1. Mate waarin het project bijdraagt aan de doelstelling van het programma 
   25% / 25 punten
 2.  Mate van innovativiteit 
   20% / 20 punten
 3.  Financieel en economisch toekomstperspectief
   25% / 25 punten
 4.  Kwaliteit van de aanvraag 
   15% / 15 punten
 5.  Bijdrage aan duurzame ontwikkeling en maatschappelijke impact
   15% / 15 punten
Aanvullende berekening

Een project moet minimaal 70 punten van de maximaal te behalen 100 punten scoren. Daarnaast moet op criterium 1 en criterium 3 minimaal 70% van de maximaal te behalen punten worden gehaald. Voor de overige criteria geldt een drempelscore van 50% van te behalen score.

Alle criteria

Hier vindt u alle informatie over de geldende beoordelingscriteria

Heeft u een idee voor een mogelijk EFRO-project dan wordt u dringend geadviseerd het projectideeformulier in te vullen om in gesprek te komen met de Beheerautoriteit.

Aanvragen

Ga direct naar

Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland

Het Programma EFRO 2021 -2027  Oost-Nederland is net als OP-Oost 2014-2020 een innovatie- en samenwerkingsprogramma gericht op het MKB. Het versterkt de innovatiekracht in de regio en daarmee het verdienvermogen van het Oost-Nederlandse bedrijfsleven. Daarnaast draagt het bij aan oplossingen in de energietransitie. 

Hier vindt u meer informatie over het Programma EFRO 2021-2027 en de Regionale Innovatie Strategie voor Oost Nederland (RIS) en de crossovers