Innovatieprojecten september 2022

Heeft u een slim en of duurzaam idee? Wilt u, daarvoor samen met (andere) mkb-ondernemers, grootbedrijven of kennisinstellingen, werken aan een innovatie binnen TRL-level 4-8? Dan kunt u ook in 2023 subsidie aanvragen.

Openstelling

Status: open
Wanneer: vanaf 15 september 9.00 uur kunt u subsidie aanvragen voor Algemene innovatieprojecten (prioriteit 1.) en Energie Innovatieprojecten (prioriteit 2.)
Voor wie: samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemingen, of van mkb-ondernemingen met grootbedrijven en/of kennisinstellingen.

De regeling sluit formeel op 30 nov. 2023 (of eerder als het het beschikbare budget is uitgeput )

Beschikbaar budget

Voor deze openstelling is in Gelderland en Overijssel een bedrag van € 15 miljoen beschikbaar. De beschikbare middelen worden verdeeld volgens het first come first serve principe. Hier is  binnenkort te vinden hoeveel budget per provincie en per prioriteit beschikbaar is gesteld en of er nog middelen beschikbaar zijn.

Meer informatie over deze subsidie

Aanvragen

Ga direct naar

Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland

Het Programma EFRO 2021 -2027  Oost-Nederland is net als OP-Oost 2014-2020 een innovatie- en samenwerkingsprogramma gericht op het MKB. Het versterkt de innovatiekracht in de regio en daarmee het verdienvermogen van het Oost-Nederlandse bedrijfsleven. Daarnaast draagt het bij aan oplossingen in de energietransitie. 

Hier vindt u meer informatie over het Programma EFRO 2021-2027 en de Regionale Innovatie Strategie voor Oost Nederland (RIS) en de crossovers