Innovatieprojecten september 2022

Heeft u een slim en of duurzaam idee? Wilt u, daarvoor samen met (andere) mkb-ondernemers, grootbedrijven of kennisinstellingen, werken aan een innovatie binnen TRL-level 4-8? Dan kunt u ook in 2023 subsidie aanvragen.

Openstelling

Status: gesloten. U kunt voor deze regeling op dit moment geen subsidie aanvragen
Waarvoor:  Algemene innovatieprojecten (prioriteit 1.) en Energie Innovatieprojecten (prioriteit 2.)
Voor wie: samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemingen, of van mkb-ondernemingen met grootbedrijven en/of kennisinstellingen.

Deze regeling is  op 30 nov. 2023 gesloten. Houd onze website in de gaten voor de volgende openstelling begin 2024. 

Beschikbaar budget

Voor deze openstelling was in Gelderland en Overijssel een bedrag van € 15 miljoen beschikbaar. De beschikbare middelen zijn verdeeld volgens het first come first serve principe. 

Meer informatie over deze subsidie

Aanvragen

Ga direct naar

Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland

Het Programma EFRO 2021 -2027  Oost-Nederland is net als OP-Oost 2014-2020 een innovatie- en samenwerkingsprogramma gericht op het MKB. Het versterkt de innovatiekracht in de regio en daarmee het verdienvermogen van het Oost-Nederlandse bedrijfsleven. Daarnaast draagt het bij aan oplossingen in de energietransitie. 

Hier vindt u meer informatie over het Programma EFRO 2021-2027 en de Regionale Innovatie Strategie voor Oost Nederland (RIS) en de crossovers